Αγγλικός Όρος
kinesic
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινηματικός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback