Αγγλικός Όρος
kinemics
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινηματική (η), Κινηματολογία (η)

feedback