Αγγλικός Όρος
kineme
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινήνημα (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback