Αγγλικός Όρος
kinematics / Cenematics (2)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κινηματική (η)

feedback