Αγγλικός Όρος
kine
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινηματική μορφή (η)

feedback