Αγγλικός Όρος
Kin(a)esthesia, kin(a)esthesis
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κιναισθησία (η), Κιναίσθηση (η)

feedback