Αγγλικός Όρος
keyword out of context
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη-κλειδί εκτός συμφραζομένων (η)

feedback