Αγγλικός Όρος
keyword in context (KWIC)
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη-κλειδί σε συμφραζόμενα (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do)

feedback