Αγγλικός Όρος
key-word generator
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεννήτρια λέξεων κλειδιών (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback