Αγγλικός Όρος
keyword
Πηγές
Fromkin
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη-κλειδί (η)

feedback