Αγγλικός Όρος
keystroke
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πληκτρολόγηση (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback