Αγγλικός Όρος
keyboarding
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πληκτρολόγηση (η)

feedback