Αγγλικός Όρος
key list
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λίστα κλειδί (η)

feedback