Αγγλικός Όρος
key
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλειδί (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback