Αγγλικός Όρος
Keres
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κέρες (η), Κερεσική (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:k

feedback