Αγγλικός Όρος
keneme
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κένημα (το)

feedback