Αγγλικός Όρος
Katz-Postal hypothesis
Πηγή
Frederick J. Newmeyer (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υπόθεση Κατς-Πόσταλ (η)

feedback