Αγγλικός Όρος
Kashubian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κασουβιανή (η) (γλώσσα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/kashubian)

feedback