Αγγλικός Όρος
Anglo-Saxon
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αγγλοσαξονικός,-ή,-ό
Πηγή
Lyons (2002)

feedback