Αγγλικός Όρος
Karelian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Καρτβελιανή (οικογένεια γλωσσών) (η)

feedback