Αγγλικός Όρος
Kana
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κανά

feedback