Αγγλικός Όρος
Kakchiquel
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κακτσικέλ (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1

feedback