Αγγλικός Όρος
kakapo
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κακάπο

feedback