Αγγλικός Όρος
juxtaposition
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παράθεση (η), σειριακή τοποθέτηση (η)
Πηγή
Word Rereference (http://www.wordreference.com/engr/juxtaposition), Βικιλεξικό (https://el.wiktionary.org/wiki/juxtaposition)

feedback