Αγγλικός Όρος
just noticeable difference
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μόλις διακρίσιμη διαφορά (η), Ελάχιστα αισθητή διαφορά (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback