Αγγλικός Όρος
jussive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ειδική προστακτική (η), διατακτική (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback