Αγγλικός Όρος
juncture rules
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνες σύνδεσης (οι)

feedback