Αγγλικός Όρος
juncture pause
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παύση σύνδεσης (η)

feedback