Αγγλικός Όρος
junctural
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άρμοσης (της), αρμοστικός-ή-ό

feedback