Αγγλικός Όρος
junctive
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αρμοστικός σύνδεσμος (ο)

feedback