Αγγλικός Όρος
junction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal (1997, 2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συναρμογή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback