Αγγλικός Όρος
jitter
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τρεμόπαιγμα (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback