Αγγλικός Όρος
jers (jer (dʒær)), yer
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φωνήεν «τζερς» (το), Φωνήεν «γιερ» (yer) (το)

feedback