Αγγλικός Όρος
Jêan
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Χε (η) (γλώσσα)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback