Αγγλικός Όρος
Java
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Τζάβα (η) (γλώσσα προγραμματισμού)

feedback