Αγγλικός Όρος
jargon
Πηγές
Richards et al. (1985)
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Xydopoulos (2008)
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθομιλούμενη τεχνική γλώσσα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ειδικό ή τεχνικό λεξιλόγιο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ειδική γλώσσα (η)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback