Αγγλικός Όρος
jammer
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παρεμβολέας (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback