Αγγλικός Όρος
Jakobsonian hypothesis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υπόθεση Γιάκομπσον / Τζέικομπσον (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback