Αγγλικός Όρος
abridged (dictionary)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συνεπτυγμένο λεξικό (το)

feedback