Αγγλικός Όρος
anchor points
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σημεία εκκίνησης (τα)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
ορμητήρια (τα)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback