Αγγλικός Όρος
irregular / anomalous
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
α­νώ­μα­λος-η-ο

feedback