Αγγλικός Όρος
integrational linguistics
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ολιστική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Διονύσης Γούτσος, Γεωργία Φραγκάκη (2015)

feedback