Αγγλικός Όρος
instuctured / tutored acquisition
Πηγή
Loewen, S. 2014
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδηγούμενη κατάκτηση (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback