Αγγλικός Όρος
anaphor island
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νησίδα αναφορικού (η)

feedback