Αγγλικός Όρος
ablaut
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Crystal
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μετάπτωση (η)
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης
Όρος
μεταφωνία (η)

feedback