Αγγλικός Όρος
input spaces
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χώρος εισόδου (ο)
Πηγή
Ευανθία Τριπολίτη (2012)

feedback