Αγγλικός Όρος
ablativus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφαιρετική (η)

feedback