Αγγλικός Όρος
incongruity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δυσαρμονία (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback