Αγγλικός Όρος
inanimate
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άψυχος,-η,-ο
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback