Αγγλικός Όρος
imprecative
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
βρισιά (η)

feedback